Уважаеми клиенти, прочетете внимателно Общите условия, преди да направите поръчка през сайта Photo-print.bg

I. Общи положения.

1. Настоящите условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЪРГОВЕЦА, а именно „Уебшоп България” ЕООД, ЕИК: 202211788 с адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 131 и КЛИЕНТИТЕ /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/ и Онлайн магазин Photo-print.bg

2. Тези условия обвързват всички потребители след натискане на бутона „Потвърди поръчка”, като за целта те декларират своето съгласие и задължение за изпълнение на Общите условия в онлайн магазин Photo-print.bg

3. След кликане върху бутона „Потвърди поръчка“, потребителите се съгласяват да бъдат изработени поръчаните от тях персонални продукти с описаната от тях информация и снимки. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката си /чрез имейл, телефонно обаждане/ и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

4. Търговецът си запазва правото да откаже поръчка, направена през Онлайн магазина, в случай, че продуктът не може да бъде изработен. Клиентът задължително ще бъде уведомен предварително за това в срок до 48 часа.

II. Доставка.

1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да заплати цената на получените продукти, да заплати разходите по доставката /освен в случаите, в които продуктите са увредени, счупени и т.н. при транспортирането – в такива случаи куриерската фирма поема транспортните разходи и стойността на наложения платеж/, както и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2. Търговецът не носи отговорност за закъснение на пратки, в случай че закъснението се дължи на Куриер или друг Доставчик. В случай на такова забавяне, следва претенциите на клиентите да бъдат предявявани към виновните лица.

3. След направена и потвърдена поръчка през Онлайн магазина, клиентът се задължава да приеме пратката от Куриер и да осигури достъп за осъществяване на доставката.

4. При извършване на доставката, следва стоките да бъдат огледани внимателно за дефекти и транспортни повреди и ако бъде установено нещо от горепосочените, то Клиентът се задължава незабавно да предяви претенциите си към куриреската фирма и да докладва на Търговеца.

III. Брошури и известия

1. Photo-print.bg има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин на регистрирани потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който ще открият на всеки един от получените от тях бюлетини.

IV. Защита на личните данни

ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма при направа на поръчка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

V. Други условия

1. Забранява се копиране, разпространяване и ползване на текстове, картини, образи или части от сайта, без изричното съгласие на Photo-print.bg

2. Сайтът Photo-print.bg има право по всяко време да променя съдържанието и начинът на достъп до информацията в него,както и да прекрати използването му при неправомерно ползване,при некоректни действия ,противоречащи на законите на страната.

3. Клиентът няма право на връщане и замяна на артикул, изработен специално за него, спрямо неговите изисквания /продукт в различен цвят, надпис, снимка и т.н. от изложените в сайта/. Артикулите с дизайн на клиента, не подлежат на връщане и замяна! Молим всички клиенти да се информират предварително за всички подробности ПРЕДИ направата на поръчка!